Jsme nezisková organizace typu rodinného centra /mateřského centra, která působí v Kunštátě na Moravě. Více než 5 let se věnujeme malým dětem, jejich rodičům a příbuzným prostřednictvím pravidelného setkávání i pořádáním zajímavých akcí. 

Naše občanské sdružení seskupuje řadu dobrovolníků - nadšenců pod heslem  DĚTI NÁS INSPIRUJÍ!!

 

Jméno Chocholík bylo inspirováno Kunštátským místopisem - název vrchu na sever od města. Současně se takto nazývá rostlinné květenství, jehož hroznovité seskupení a vazba hlavního stonku s bočními symbolizuje význam pevných mezilidských vztahů, nejen v ramci rodiny.

 

CO JE CÍLEM CHOCHOLÍKU 

 

Cílem Chocholíku je poskytovat podporu a službu rodinám, zejména pak rodičům na mateřské a rodičovské dovolené a jejich dětem. Našimi aktivitami je nabádáme k aktivnímu přístupu k rodičovství, poznávání nového a k rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností. Dětem vytváříme příjemný a inspirující prostor s edukativními hračkami a pohybovými pomůckami. Dospělé se snažíme informovat o aktuálním celospolečenském dění se zaměřením na rodinu. 

 

SPOLUPRACUJEME

  • S městem Kunštát

  • S dalšími organizacemi v Kunštátě

  • Na mateřské centrum Chocholík je členem Sítě mateřských center.

 

Výroční zpráva za rok:

  Výroční zpráva za rok 2023 

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

 
 
 

  Výroční zpráva za rok 2016  

vyr oční zpráva za rok 2015

 Výroční zpráva za  rok 2014 

Výroční zpáva  za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011