DĚKUJEME ZA PODPORU NÁSLEDUJÍCÍM ORGANIZACÍM ČI JEDNOTLIVCŮM

 • Jihomoravskému kraji za finanční podporu
 • Městu Kunštát za poskytnutí adekvátních prostor a finanční podporu
 • MAS Boskovicko plus za podporu v rámci dotačních programů
 • Drogerii Rossmann za materiální podporu
 • Všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na chodu Chocholíku

PROJEKTY, KTRÉRÉ NÁS PODPORUJÍ


V roce 2014 

 • podpora KÚ Jihomoravského  kraje  (provoz a vybavení mateřského centra)
 • město Kunštát  příspěvek na činnost

V roce 2013 

 • podpora KÚ Jihomoravského  kraje  (provoz a vybavení mateřské hocentra)
 • město KUnštát

V roce 2012

 •  projekt  MAS  Boskovicko plus " Ten správný prožitek"
 •  podpora  KÚ Jihomoravského  kraje  (provoz a vybavení mateřského centra)
 • město  Kunštát

V roce 2011

 • projekt MAS Boskovicko plus   "Multifunkční stěna"
 • podpora  KÚ Jihomoravského  kraje  (provoz a vybavení mateřského centra)
 • město   Kunštát

V roce 2010 

 • projekt  MAS Boskovicko plus   "Našim  nejmenším" 
 • podpora KÚ Jihomoravského  kraje  (provoz a vybavení mateřského centra)
 • město  Kunštát