DĚKUJEME ZA PODPORU NÁSLEDUJÍCÍM ORGANIZACÍM ČI JEDNOTLIVCŮM

  • Jihomoravskému kraji za finanční podporu
  • Městu Kunštát za poskytnutí adekvátních prostor a finanční podporu
  • Všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na chodu Chocholíku