program 2013/2014

18.09.2013 09:42

Zdravíme  děti a rodiče,

od října 2013 zahajujeme  pravidelné aktivity  MC Chocholík.

 

Nabízíme pravidelné programy pro školní rok 2013/2014:

Herna: Volná hra dětí s edukativními hračkami z kvalitních materiálů, didaktickými pomůckami, společenskými hrami a další. Rodiče se mohou zapojit a proložit hru kolektivní činností. Cílem je zapojení dětí do kolektivu, navazují vzájemné vztahy mezi dětmi a zároveň si vyzkouší přijímání jiných autorit.                                                                                                   kdy:   čtvrtek  8:00 – 11:30 hod.

                                                                                                                      čtvrtek 16:30 - 18:00 hod.

Rarášci: Program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let.
Hravou formou rozvíjíme naše děti. Využíváme pohybové aktivity, edukativní hry, zpívání, hrajeme na hudební nástroje nebo tvoříme či vyrábíme, pečeme a provozujeme další aktivity.                                                        kdy: úterý 9:30 - 11:00 hod       

                                                                     

Barvínci: jedná se o tvořivý kroužek – práce s papírem, textilem, keramickou hlínou, odpadovým materiálem, vlnou, lepenkou, přírodninami apod. Kroužek je určen pro děti od 4let včetně malých školáčků.   Na kroužek je nutno se předem přihlásit (jméno dítěte, kontakt na rodiče) chocholik.kunstat@gmail.com                                                    kdy: pondělí 15:30 – 16:30 hod.

 

Tvořílci: kroužek určen pro děti od 3 do 6 let, které rádi vyrábí a vytváří. Využíváme tradiční i netradičních materiálů (příroda okolo nás, vlna, textil, „recyklace obalů“ a další).   Kroužek bude 1x za 14 dní, přihlášky odesílejte na chocholik.kunstat@gmail.com                                    

                                                                                                     kdy: čtvrtek 15:30 – 16:30 hod.

 

Angličtina pro děti: Hroch se svými kamarády seznamuje děti od 3 let pomocí písniček a příběhů s angličtinou. (Hippo and Friends od Cambridge University Press)  kroužek probíhá 1x za 14 dní, přihlášky odesílejte na :chocholik.kunstat@gmail.com

 

hbité JAZÝČKY (LOGOPEDIE): poradenství v oblasti vývoje řeči. Řečová výchova – nabízíme postupy, jak dítě motivovat k rozvoji řeči, porozumění řeči, správné výslovnosti hlásek, náprava řečových vad.       dle objednání 14:30 - 18:00 hod. DlapovaIvana@seznam.cz

 

     Dále připravujeme další jednorázové akce a aktivity.

      

 Více informací k jednotlivým kroužkům a aktivitám najdete: www.chocholik.cz,

nebo na E-mail: chocholik.kunstat@gmail.com, www.facebook.com/chocholik