pravidelné programy šk. rok 2014/2015

15.09.2014 19:36

                               (programy začínají od října)

dopoledne:                                           

Rarášci   úterý 8:00 - 10:30 hod. 

Program pro maminky s dětmi od 1roku děti si mohou pohrát v herně, seznámit se s dalšími dětmi. Pak je nabídnuta edukativní, pohybová hra či zpívání, zahrajeme na hudební nástroje nebo tvoříme či vyrábíme.

 

dopolední Herna  čtvrtek 8:00 – 10:00

Volná hra dětí s edukativními hračkami, didaktickými pomůckami, společenskými  hrami a další.  Děti  si vyzkouší hru v kolektivu  dětí, učí se navazovat vzájemné vztahy mezi dětmi.                                                      

 

odpoledne:

Školáček    úterý 14:30 - 15:30 hod

Skupinová příprava pro předškoláky. Naším cílem je procvičit všechny oblasti, které  jsou důležité pro  úspěšný  vstup dětí do ZŠ (hrubá a jemná motorika, prostorová, časová orientace, sluchové a zrakové vnímání, řečové dovednosti, paměť,  pozornost,…)            Na kroužek je  nutno se předem přihlásit  na  chocholik.kunstat@gmail.com                    příspěvek na materiály a pomůcky   350,- kč


Tvořílci úterý 15:30 - 17:00 hod.

Kroužek určen pro děti od 3 let, které rádi vyrábí a tvoří. Využíváme tradičních i netradiční  techniky  a materiály (recyklace odpadů, vlna, filc, papír, korálky,  drátků, raznice, …..)  kombinace technik a  materiálů.       vstup  volný  příspěvek na materiál 25,- kč /návštěva                                                                            

                                                                                             zvýhodněné kurzovné 350,- školní rok


 Angličtina pro děti       čtvrtek 14,30 – 15,15

Hroch se svými kamarády seznamuje děti od 3 let hravou formou s angličtinou  (Hippo and Friends od Cambridge University Press)

Na kroužek je  nutno se předem přihlásit  na  chocholik.kunstat@gmail.com   (jméno dítěte,  kontakt na  rodiče)                                                                  příspěvek - lektorné 350,- kč + pracovní sešit

 

Angličtina  pokračování    čtvrtek 15,30 – 16,15

Pokračování angličtiny pro děti, které navštěvovali kurs ve šk.roce 13/14

Pokračujeme ve výuce  Hippo and Friends od Cambridge University Press.                                  příspěvek - lektorné 300,- kč + pracovní sešit

 

hbité JAZÝČKY (LOGOPEDIE): dle objdenání 15:30 - 18:00 hod.

Poradenství v oblasti vývoje řeči. Řečová výchova – nabízíme postupy, jak dítě motivovat k rozvoji řeči, porozumění řeči, správné výslovnosti hlásek, náprava řečových vad.                        DlapovaIvana@seznam.cz,   Mgr. Ivana  Dlapová

 

Dopolední a  podvečerní tvoření maminek - termíny  najdete průběžně  na www.chocholik.cz

 

Dále  připravujeme další  jednorázové  akce a  aktivity sledujte  www.chocholik.cz

 

Maminky na  mateřské či rodičovské dovolené  neseďte s dětmi doma,  přijďte za námi do Chocholíku.

- Dětem nabízíme pěkné prostředí, zajímavé didaktické a motorické hračky, pomůcky.

- Maminkám můžeme zapůjčit knihy (rádce pro rodiče),  vyměníte vyzkoušené rady a zkušenosti, atd. 

Chcete-li si vytvořit svoji skupinu a  dělat si vlastní program související s rodinnou politikou jsme vám k dispozici info: chocholik.kunstat@gmail.com     či se přijďte se dohodnout do klubíku.