letní příměstský tábor

10.04.2016 20:32

další  informace:

 stravování  - svačinka - přinesou si děti ssebou z domova

                   - oběd   - je zajištěn v některé z místních restaurací - kdy je  brán ohled  - strava pro děti

                  - pitný  režim  - zajištěn

program : pokud nám  počasí  přeje a můžeme  být  venku

                ráno po 8,00 hod.  vyrážíme  do  blízkého  či  vzdálenějšího  okolí ( někdy se přeuneme  busem)  kde jsou

               připraveny  úkoly,  povinnosti  spojené  nějakým  tématem - postupně se vracíme  ke  Kunštátu

               oběd  -  záleží  jak časově stíháme - většinou  kolem 13,00 hod. či  dokončit  rozdělané hry

                nejdříve  po 15,00 hod.  si mohou rodiče děti vyzvedávat  v klubíku  či na zahradě MŠ  (doufejme že již bude otevřena)        další  info  na  emailu: chocholik.kunstat@gmail.com,  nebo tel.  iva  Dlapová 775181016