Hlášení trvalého pobytu na území ČR pro osoby na rodičovské dovolené

05.09.2012 13:46

V záložce  PORADNA - další - najdete  tiskovou  zprávu a  bližší  informace k přihlášení  osoby (většinou  matky) i  dítěte  pobírající rodičovský

příspěvek  z ÚP.

Citace : na  základě přechodného ustanovení čl. VI zákona č. 366/2011 Sb., které zní:

„ 1. Podmínka bydliště na území České republiky podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění tohoto zákona, pro nárok na dávky státní sociální podpory se vztahuje na nároky, které vzniknou po 31. prosinci 2011; jde -li o nároky na dávky státní sociální podpory, které vznikly před 1. lednem 2012 podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto zákona, uvedená podmínka bydliště na území České republiky se vztahuje na nároky na dávky státní sociální podpory od 1. října 2012.“