hbité JAZÝĆKY

08.02.2012 20:27
  • Pod odborným vedením  nabízíme  poradenství  v oblasti vývoje řeči

            ( kdy? , jak?  má  dítě mluvit,  vyslovovat jednotlivé hlásky apod.).

  • Řečová výchova - nabízíme postupy, jak děti motivovat k rozvoji řeči, porozumění řeči, správná výslovnost hlásek, náprava řečových vad
  • Rozvoj mluvidel, mluvních orgánů, aby se dětem dařilo hlásky správně vyslovovat  (rozvoj  oromotoriky )   i   jemné a  hrubé motoriky.
  • Práce  s dechem, nácvik správného dýchání, dechová  cvičení.

 

A další  poradenství  v oblasti  speciální pedagogiky  (kterou rukou má dítě psát, máme doma leváka, neobratnost ruky- grafomotorika, zrakové, sluchové vnímání,...) atd.

 

Program probíhá  individuální   formou, věnujeme se  vám , vašemu  dítěti

cca  45 min.   První setkání zdarma,  další  terapie za poplatek 150,-Kč.

Program probíhá vždy  v pátek  mezi  15,00 -18,00 hod. dle objednání v prostorách  klubu  Chocholík,  Lipka 43, Kunštát.

                                              

  Na setkání se  těší                 Mgr. Ivana  Cvrkalová

                                              speciální  pedagog

           

Informace, objednání prostřednictvím 

e-mailu: CvrkalovaIvana@seznam.cz, 775181016