DAŇOVÁ SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE OD ROKU 2016

 

Od roku 2016 pak pro tento účel bude za zařízení péče o děti předškolního věku považována pouze mateřská škola podle školského zákona, zařízení služby péče o dítě v dětské skupině nebo zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění (umožňující docházku alespoň v rozsahu 6 hodin denně).

Pokud bude např. dětská skupina evidovaná u MPSV až v průběhu roku 2016, lze vystavit provozovatelem tohoto zařízení doklad pro účely uplatnění slevy pouze na tu část zdaňovacího období, od kdy byla dětská skupina v souladu se zákonem o dětské skupině evidována - to znamená - splňovala zákonné podmínky.

DALŠÍ

Upřesnění k možnosti uplatňovat daňovou slevu pro rodiče za umístění dítěte v zařízení péče o děti

Za zdaňovací období 2015 se pro účely zákona o daních z příjmů za zařízení péče o děti předškolního věku i nadále považuje jakékoliv zařízení zabývající se péčí o děti předškolního věku, tj. např. dětská skupina, mateřská škola (registrovaná podle školského zákona, ale i firemní, soukromá), dále jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či mateřské centrum v případě, že poskytuje péči o děti, s výjimkou zájmových kroužků.

 

JAK ZÍSKAT SLEVU NA ŠKOLKU - ODPOČET DANÍ 

https://www.mesec.cz/clanky/sleva-na-skolku-jak-ziskat-8500-kc-krok-za-krokem/

 

Tak  ještě upřesnění informací z ÚP - zkrácená verze  dotazníku  pro matky na RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Úřad práce České republiky – generální ředitelství, Karlovo náměstí 1, 128 01 Praha 2;950  191 111

 

TISKOVÁ ZPRÁVA –  UPŘESNĚNÍ - POVINNOST DODAT PROHLÁŠENÍ O BYDLIŠTI – DÁVKY SSP

PRAHA 31. srpna 2012

Vzhledem k množícím se dotazům na prohlášení o bydlišti, na které jsme upozornili v pondělí, nyní upřesňujeme:

Pro nárok na dávky státní sociální podpory je podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 117/1995 Sb.

Podmínkou bydliště na území České republiky.

Pokud Úřad práce ČR má tuto informaci a je přesvědčen o tom, že dotyčný klient splňuje podmínku bydliště v České republice, nemusí po něm vyžadovat prohlášení o bydlišti. Má právo a povinnost tyto informace zjišťovat a požadovat ověření skutečnosti např.

formou tohoto prohlášení, pokud má pochybnosti o tom, zda dotyčný pobývá v České republice. (Čeští občané pobývající, případně pracující v zahraničí).

Povinnost doložit místo bydliště se vztahuje hlavně na ty rodiče, kteří mají přiznané dávky před 1.lednem 2012

I mezi nimi jsou jistě takoví, kteří z jakéhokoli důvodu v tomto roce již úřad práce navštívili a k ověření zákonné náležitosti již došlo při této návštěvě.

Ve zbývajících případech budeme postupovat individuálně, tzn.,. pokud bude zřejmé, že je třeba ověřit místo faktického pobytu u konkrétní osoby, pak jej bude úřad práce kontaktovat. Samotné vyřízení je rychlé, slouží k němu také další (zjednodušený) formulář prohlášení. Toto prohlášení je jednotné pro všechna kontaktní pracoviště Úřadu práce v ČR.

 

POVINNOST DODAT PROHLÁŠENÍ O BYDLIŠTI – DÁVKY SSP

Citace ze zákona 366/2011 Sb.

na základě přechodného ustanovení čl. VI zákona č. 366/2011 Sb., které zní:

„ 1. Podmínka bydliště na území České republiky podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění tohoto zákona, pro nárok na dávky státní sociální podpory se vztahuje na nároky, které vzniknou po 31. prosinci 2011; jde-li o nároky na dávky státní sociální podpory, které vznikly před 1. lednem 2012 podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto zákona, uvedená podmínka bydliště na území České republiky se vztahuje na nároky na dávky státní sociální podpory od 1. října 2012.“

  Tisková zpráva - povinnost podat ....